Cookie beleid Luctor Et Emergo

De website van Luctor Et Emergo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring


 

PRIVACYVERKLARING AVC LUCTOR ET EMERGO TE ALMELO                              

Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

AVC Luctor et Emergo verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze bewust of onbewust zelf aan ons verstrekt. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsge-gevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan r.bos91@ kpnplanet.nl .

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 -   Voor- en achternaam

 -   Geslacht

 -   Geboortedatum

 -   Geboorteplaats

 -   Adresgegevens

 -   Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 -   E-mailadres

 -   Pasfoto

 -   (Bank)rekeningnummer

 -   Ip-adres

 -   Internetbrowser en apparaat type

 -   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gege-vens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestem-ming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , om de situatie op te lossen.

 

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen heb-ben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar [email protected]

 

Waarom we gegevens nodig hebben.

 

AVC Luctor et Emergo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 -   Het kunnen voeren van een ledenadministratie

 -   Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)

 -   Het in rekening brengen van een deelnemersbijdrage voor activiteiten.

 -   U te kunnen informeren, indien dit nodig is, voor het uitoefenen van de (sport)activiteiten/verenigingsactiviteiten.

 -   Het verzenden van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan leden.

-   Het sturen van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan niet-leden, die daarom via een aanmelding om hebben gevraagd. (donateurs)

-   Controle bij deelname aan bijeenkomsten of activiteiten.

 -   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 -   Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

 

Minderjarigen.

 Indien een minderjarige zich wenst te registreren dient hiertoe expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden over-legd.

 

Hoe lang we gegevens bewaren.

 

AVC Luctor et Emergo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor de van uw persoonsgegevens is verplicht gesteld op 7 jaar na einde lidmaatschap.

 

Delen met anderen.

 

AVC Luctor et Emergo verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijving als lid van onze vereniging naar een andere vereniging te realiseren. Dit, vanuit uw kant, met een schriftelijk verzoek aan de secretaris, uit te voeren.

 

AVC Luctor et Emergo deelt uw persoonsgegevens alleen met vrijwilligers van AVC Luctor et Emergo voor een contactmo-ment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden.

 

AVC Luctor et Emergo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVC Luctor et Emergo blijft verantwoordelijke voor de verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek.

 

AVC Luctor et Emergo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, of smartphone. AVC Luctor et Emergo gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnfor-meerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw inter-netbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Facebook en Twitter.

 Op de website van AVC Luctor et Emergo zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en/of Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Face-book of Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (deze wijzigen regelmatig) om te zien wat zijn met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Cameratoezicht.

Op het sportcomplex is cameratoezicht. Dit om uw en onze eigendommen te beschermen. De beelden worden niet langer dan 4 weken bewaard, behalve als daar grondslag voor is. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld diefstal. Een ieder wordt hiervan op de hoogte gebracht dmv bordjes op het sportcomplex.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AVC Luctor et Emergo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging.

 AVC Luctor et Emergo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de nood-zakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

 

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoongegevens over onze ver-werkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring.

 Op elke uiting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring in te zien is op de website van AVC Luctor et Emergo, hoe die te bereiken is en welke gegevensverwerking plaatsvindt.


Aanpassen privacy statement.

 AVC Luctor et Emergo behoudt het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website wor-den gepubliceerd.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of

- Voornaam

Uitvoering van de

Indien u lid wordt

Ledenadministratie

u lid kan worden

- Achternaam

overeenkomst

gedurende de looptijd

 

en

- Adres

 

van de overeenkomst.

 

Het uitvoeren

- Geboortedatum

 

Indien u geen lid wordt

 

van de

- Telefoonnummer

 

worden uw gegevens

 

lidmaatschaps-

- Mailadres

 

zo snel als mogelijk

 

overeenkomst

- Geslacht

 

verwijderd binnen

 

 

- Categorie

 

6 maanden

 

 

 

 

 

 

Administratie

- Voornaam

Uitvoering van de

Gedurende de looptijd

- Penningmeester

 

- Achternaam

overeenkomst

van de overeenkomst

- Ledenadministratie

 

- Adres

 

en tot 2 jaar daarna,

- Bestuur

 

- Geboortedatum

 

daarna alleen in de

- Belastingdienst

 

- Telefoonnummer

 

fi nanciële administratie

 

 

- Mailadres

 

voor 7 jaar

 

 

- Bankgegevens

 

 

 

 

- Betaalgegevens

 

 

 

 

- Geslacht

 

 

 

 

- Kopie ID

 

 

 

 

 

 

 

 

Versturen digitale

- Voornaam

Uitvoering van de

Zolang men

Ledenadminstratie

berichten, waaronder

- Achternaam

overeenkomst

aangemeld is

 

nieuwsbrief

- Mailadres

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorcommissie

- Bedrijfnaam

Uitvoering van de

Gedurende de

Sponsoren/

 

- Voornaam

overeenkomst

periode dat men

Donateurs

 

- Achternaam

 

contact heeft en

 

 

- Adres

 

daarna maximaal 2 jaar

 

 

- Telefoonnummer

 

 

 

 

- Mailadres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVACYVERKLARING AVC LUCTOR ET EMERGO TE ALMELO Persoonsgegevens die wij verwerken.

 

AVC Luctor et Emergo verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze bewust of onbewust zelf aan ons verstrekt. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsge-gevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan r.bos91@ kpnplanet.nl .Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-   Voor- en achternaam

 

-   Geslacht

 

-   Geboortedatum

 

-   Geboorteplaats

 

-   Adresgegevens

 

-   Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

 

-   E-mailadres

 

-   Pasfoto

 

-   (Bank)rekeningnummer

 

-   Ip-adres

 

-   Internetbrowser en apparaat type

 

-   Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profi el op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gege-vens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestem-ming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] , om de situatie op te lossen.

 

Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto’s op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen heb-ben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar [email protected]

 

Waarom we gegevens nodig hebben.

 

AVC Luctor et Emergo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

-   Het kunnen voeren van een ledenadministratie

 

-   Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)

 

-   Het in rekening brengen van een deelnemersbijdrage voor activiteiten.

 

-   U te kunnen informeren, indien dit nodig is, voor het uitoefenen van de (sport)activiteiten/verenigingsactiviteiten.

 

-   Het verzenden van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan leden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Het sturen van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan niet-leden, die daarom via een aanmelding om hebben gevraagd. (donateurs)

-   Controle bij deelname aan bijeenkomsten of activiteiten.

 

-   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

-   Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)

 

Minderjarigen.

 

Indien een minderjarige zich wenst te registreren dient hiertoe expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden over-legd.

 

Hoe lang we gegevens bewaren.

 

AVC Luctor et Emergo zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor de van uw persoonsgegevens is verplicht gesteld op 7 jaar na einde lidmaatschap.

 

Delen met anderen.

 

AVC Luctor et Emergo verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijving als lid van onze vereniging naar een andere vereniging te realiseren. Dit, vanuit uw kant, met een schriftelijk verzoek aan de secretaris, uit te voeren.

 

AVC Luctor et Emergo deelt uw persoonsgegevens alleen met vrijwilligers van AVC Luctor et Emergo voor een contactmo-ment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden.

 

AVC Luctor et Emergo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AVC Luctor et Emergo blijft verantwoordelijke voor de verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek.

 

AVC Luctor et Emergo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, of smartphone. AVC Luctor et Emergo gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnfor-meerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw inter-netbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook en Twitter.

 

Op de website van AVC Luctor et Emergo zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook en/of Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Face-book of Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (deze wijzigen regelmatig) om te zien wat zijn met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Cameratoezicht.

 

Op het sportcomplex is cameratoezicht. Dit om uw en onze eigendommen te beschermen. De beelden worden niet langer dan 4 weken bewaard, behalve als daar grondslag voor is. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld diefstal. Een ieder wordt hiervan op de hoogte gebracht dmv bordjes op het sportcomplex.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. AVC Luctor et Emergo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging.

 

AVC Luctor et Emergo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de nood-zakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

 

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoongegevens over onze ver-werkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring.

 

Op elke uiting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring in te zien is op de website van AVC Luctor et Emergo, hoe die te bereiken is en welke gegevensverwerking plaatsvindt.


 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassen privacy statement.

 

AVC Luctor et Emergo behoudt het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website wor-den gepubliceerd.

 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

 

Doel

Welke

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeken of

- Voornaam

Uitvoering van de

Indien u lid wordt

Ledenadministratie

u lid kan worden

- Achternaam

overeenkomst

gedurende de looptijd

 

en

- Adres

 

van de overeenkomst.

 

Het uitvoeren

- Geboortedatum

 

Indien u geen lid wordt

 

van de

- Telefoonnummer

 

worden uw gegevens

 

lidmaatschaps-

- Mailadres

 

zo snel als mogelijk

 

overeenkomst

- Geslacht

 

verwijderd binnen

 

 

- Categorie

 

6 maanden

 

 

 

 

 

 

Administratie

- Voornaam

Uitvoering van de

Gedurende de looptijd

- Penningmeester

 

- Achternaam

overeenkomst

van de overeenkomst

- Ledenadministratie

 

- Adres

 

en tot 2 jaar daarna,

- Bestuur

 

- Geboortedatum

 

daarna alleen in de

- Belastingdienst

 

- Telefoonnummer

 

fi nanciële administratie

 

 

- Mailadres

 

voor 7 jaar

 

 

- Bankgegevens

 

 

 

 

- Betaalgegevens

 

 

 

 

- Geslacht

 

 

 

 

- Kopie ID

 

 

 

 

 

 

 

 

Versturen digitale

- Voornaam

Uitvoering van de

Zolang men

Ledenadminstratie

berichten, waaronder

- Achternaam

overeenkomst

aangemeld is

 

nieuwsbrief

- Mailadres

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorcommissie

- Bedrijfnaam

Uitvoering van de

Gedurende de

Sponsoren/

 

- Voornaam

overeenkomst

periode dat men

Donateurs

 

- Achternaam

 

contact heeft en

 

 

- Adres

 

daarna maximaal 2 jaar

 

 

- Telefoonnummer

 

 

 

 

- Mailadres

 

 

 

 

 

 

 

 


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!