Cookie beleid Luctor Et Emergo

De website van Luctor Et Emergo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitnodiging algemene ledenvergadering

7 februari 2024 8:30


.

Agenda voor de Algemene ledenvergadering vrijdag 16 februari 2024 aanvang: 19.30 uur in de kantine van AVC Luctor et Emergo. Geopend vanaf 19.00 uur. Notulen van de vorige vergadering en overige stukken zijn in te zien voorafgaande aan de ALV op zaterdag 10 februari 2024 tussen 15.00 uur en 16.00 uur en donderdag 15 februari 2024 tussen 19.00 uur en 20.30 uur. Vragen kunnen vooraf ingediend worden bij het secretariaat via mail: [email protected] of gesteld worden in de rondvraag tijdens de ALV. 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Vaststellen notulen van de ALV 16 september2022 (notulen ter inzage) 4. Jaarverslag 2022-2023 5. Financieel jaarverslag 2022-2023 (verslag ter inzage) 6. Kascommissie 7. Benoeming kascommissie 2024 (seizoen 2023-2024) Bart Edel (aftredend), Joey Diaz Niks en Jorrit Krol. Wie wil zich kadidaat stellen? 8. Aanpassing vrijgestelde contributie (ter inzage) 9. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar Henriette Poelakker Eventuele tegenkandidaten kunnen worden ingediend conform artikel 8 van de Statuten van AVC Luctor et Emergo. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden , te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat. 10. Voordracht/ benoeming Erelid en/of Lid van verdienste (concept ter inzage) 11. Rookvrije Generatie (factsheet ter inzage) 12. Rondvraag 13. Sluiting Hoop jullie allemaal voldoende te hebben geïnformeerd en tot de 16e! Met vriendelijke groet, AVC Luctor et Emergo Brigitte Boers (secretaris)
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!